Kadry

Kompleksowa obsługa kadrowo płacowa jest podstawowym elementem usługi którą oferuje Państwu Wrocławskie Biuro Rachunkowe Skalska. Zakres proponowanych przez nas świadczeń jest bardzo szeroki i dostosowywany do indywidualnych potrzeb konkretnych firm lub organizacji.  Pracodawcom którzy zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej, wielokrotnie brakuje czasu na wykonywanie czynności związanych obsługą kadrowo płacową. Do odnalezienia się w tych formalnościach wymagana jest nie tylko wiedza, ale również doświadczenie i bycie ciągle na bieżąco z aktualnymi przepisami. Warto też podkreślić, że przepisy dotyczące tych spraw szybko się zmieniają i tylko pomoc doświadczonych specjalistów gwarantuje, że Państwa firma będzie działała sprawnie, a ryzyko błędów zostanie ograniczone do minimum.  Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest przerzucenie tego ciężaru na wyspecjalizowane jednostki takie jak Skalska Biuro Rachunkowe. Dzięki naszym usługom Państwa biznes rozwinie się nie napotykając na trudności organizacyjne. Zminimalizujemy odpowiedzialność prawną i finansową Waszej firmy przed takimi instytucjami jak Urząd Skarbowy, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy itp.  Obsługa kadrowa naszego biura to mniejsze obciążenie finansowe dla Państwa firmy. Nie będziecie musieli Państwo tworzyć działu kadrowego. Rzetelne rozliczenia kadrowo-płacowe i starannie prowadzona dokumentacja kadrowa to nasz atut. Dzięki współpracy z nami będą mogli Państwo całkowicie poświęcić swój czas i energię na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

 

biuro

W zakresie kadr i płac oferujemy:

– Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
– Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień    do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
– Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu  zatrudnienia,
– Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp,
– Prowadzenie ewidencji danych osobowych do ubezpieczenia społecznego, zgłaszanie i  wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
– Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych,
– Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.