Praca kierowców

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu branży transportowej.
Współpracujemy z firmą rozliczającą ewidencję czasu pracy kierowców oraz wykonującą szkolenia dla pracodawców i pracowników w tej dziedzinie.
Pomagamy w zgłaszaniu pracowników do Miloga.
Pomagamy w przygotowywaniu dokumentów do kontroli.
Przeprowadzamy audyt dokumentów.