Oferta

Wrocławskie biuro rachunkowe Skalska Marzena Pietkiewicz specjalizuje się w obsłudze kadrowo – płacowej i księgowej małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Zakres naszej działalności to szeroko rozumiana księgowość, czyli m.in. prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz ewidencji przychodów. Przygotowujemy rozliczenia podatkowe i księgowe oraz rozliczenia z ZUS, zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową. Biuro Rachunkowe Skalska gwarantuje wsparcie mających praktykę finansistów i staranne realizowanie wszelkich powierzonych prac. Naszym kontrahentom  dostosowujemy ofertę do wymagań i zapewniamy dogodne warunki współpracy. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU, które jest gwarancją bezpieczeństwa. Współpracujemy ze specjalistą z dziedziny BHP, oraz specjalistami od ewidencji czasu pracy kierowców.  Z każdym klientem ustalmy indywidualny program współpracy.

przedstawienie oferty

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie umów o prace, świadectw pracy
 • zaświadczeń dla pracowników
 • rozliczanie umów zlecenia
 • obliczanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń
 • wystawianie informacji podatkowych dla pracowników
 • szykowanie zgłoszeń, raportów i deklaracji do ZUS
 • uczestnictwo w kontroli PIP, Urząd Skarbowy i ZUS
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umów
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP
 • przygotowanie deklaracji PIT-11/ PIT-8B

RYCZAŁT I KARTA PODATKOWA

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dokonywanie zapisów w ewidencji
 • ewidencja środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów VAT i deklaracji VAT
 • obliczanie podatku dochodowego
 • sporządzenie rocznego rozliczenia PIT
 • naliczenie składek ZUS
 • przygotowanie przelewów podatkowych
 • szykowanie sprawozdań statystycznych dla GUS

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • dekretowanie dokumentów i wprowadzanie zapisów do ksiąg
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • rejestry VAT
 • deklaracje VAT
 • rozliczanie transakcji unijnych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie podatku dochodowego
 • rozliczanie składek ZUS
 • przyszykowywanie sprawozdania finansowego
 • sporządzenie rocznego rozliczenia CIT
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS
 • kontrola sald zobowiązań i należności

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie zapisów w księdze
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT
 • obliczanie podatku dochodowego
 • sporządzenie rocznego rozliczenia PIT
 • przygotowanie przelewów podatkowych
 • wypełnianie i wysyłanie plików JPK_VAT

Przydatne adresy internetowe

ZUS – https://www.zus.pl

KRS – https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

REGON – https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

ISAP – INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH – http://isap.sejm.gov.pl/

GOFIN -internetowy portal podatkowo księgowy https://www.gofin.pl/

SYSTEM INFORMACJI PODATKOWEJ – https://sip.mf.gov.pl/

POTWIERDZENIE NUMERU VAT (VIES) – http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

MINISTERSTWO FINANSÓW – https://www.gov.pl/web/finanse